fbpx

Tüm gerçek imanlıların bu yaşamda içlerinde günahla kalmaya devam ettiklerini bilmek hem teselli edici hem de yürek burkan bir şeydir. Yüce elçi şöyle demiştir: “Bunlara şimdiden kavuştuğumu ya da yetkinliğe eriştiğimi söylemiyorum. Ama Mesih İsa’nın beni kazanmakla benim için öngördüğü ödülü kazanmak için koşuyorum” (Filipililer 3:12). Bir başka yerde de şöyle demiştir: “Bedenimin üyelerinde bambaşka bir yasa görüyorum. Bu da aklımın onayladığı yasaya karşı savaşıyor ve beni bedenimin üyelerindeki günah yasasına tutsak ediyor” (Romalılar 7:23). Ayrıca İsa da bize her gün, “Suçlarımızı bağışla” diye dua etmeyi öğretmiştir (Matta 6:12).

Bunun anlamı, bizim günah konusunda şikâyetçi olmamız gerektiğidir. Bunun anlamı, onunla günbegün savaşmamız gerektiğidir. Yaşamlarımızda yer etmeye devam eden günahı sürekli olarak öldürmemiz buyruluyor: “Benliğe göre yaşarsanız öleceksiniz; ama bedenin kötü işlerini Ruh’la öldürürseniz yaşayacaksınız… Bedenin dünyasal eğilimlerini –fuhşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü– öldürün” (Romalılar 8:13; Koloseliler 3:5). Bu bir tercih meselesi değildir. Bu ölümcül bir savaştır: Ya günah ölür, ya da biz. Bu çağda mükemmelliğe kavuşamayacağız ama günahlar bize günden güne saldırdıkça, biz de onları öldürmeye devam ederiz. Günaha alışmayız. Onunla savaşır ve onu öldürürüz.

Günahı nasıl öldürürüz? Aşağıda bu mücadeleye yönelik on üç pratik adım yer alıyor:

 1. Eski günahlı benliğinizin kesin bir biçimde hâlihazırda ölü olduğu gerçeğiyle cesaret bulun (Romalılar 6:6; Koloseliler 3:3; Galatyalılar 5:24). İmanla Mesih’e bağlandık ve böylece, O’nun ölümü bizim ölümümüzdür (Romalılar 6:5; 2.Korintliler 5:14). Bunun üç anlamı vardır: (a) “eski adam” ölümcül darbeyi yemiştir; (b) eski benliğimiz şu anda bize hâkim olmayı başaramayacaktır; ve (c) nihai iptali kesindir.
 2. Bilinçli bir biçimde eski adamı ölü sayın; yani, Kutsal Yazılar’ın Mesih’te eski adamın ölümüyle ilgili gerçeğine inanın ve bu özgürlükte yaşamaya çalışın (Romalılar 6:11). Gerçekte olduğunuz kişiyi yaşama dökmek, öyle olduğunuzun kanıtıdır. Olduğunuz kişi hâline gelmenin açık bir örneği 1.Korintliler 5:7’de yer almaktadır: “Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Zaten mayasızsınız.” Kulağa garip geliyor ama kurtuluş garip ve harika bir şeydir: Eski mayadan arının çünkü bu maya gerçekte zaten arıtıldı. Eğer bu gerçeklikle akıl oyunları oynamaya kalkar ve “Günahla savaşmam gerekmiyor çünkü zaten arıtıldı” derseniz, yalnızca arıtılmışlar arasında olmadığınızı kanıtlamış olursunuz.
 3. Günaha karşı düşmanlık besleyin. Dostlarınızı öldürmezsiniz (Romalılar 8:13). Düşmanlarınızı öldürürsünüz. Günahın en iyi Dostunuz’u (İsa’yı) nasıl öldürdüğünü, Babanız’ın onurunu nasıl lekelediğini ve sizi sonsuza dek nasıl mahvetmek istediğini düşünün. Günaha karşı daha çok nefret geliştirin.
 4. Günahın darbesine karşı direnin. Hilelerinin ve manipülasyonlarının kurbanı olmayı reddedin. “Bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin” (Romalılar 6:12). Günah işleme ayartıları olsa olsa yarı-gerçekler ve yarı-yalanlardır. Pavlus bunların meyvesini (tam ifadeyle) “aldanmanın tutkuları” olarak adlandırmaktadır (Efesliler 4:22).
 5. Diğer tarafa (yani Tanrı tarafına) radikal bir bağlılık beyan edin ve doğruluk ve paklık yolunda bilinçli bir biçimde tüm aklınızı, yüreğinizi ve bedeninizi O’nun emrine sunun. “Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı’ya adayın; bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı’ya sunun” (Romalılar 6:13).
 6. Günaha kapı aralayacak hiçbir plana kalkışmayın. “Rab İsa Mesih’i kuşanın. Benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin” (Romalılar 13:14). Paklığınızın kanıtı bir pornografi mağazası veya sadeliğe olan adanmışlığınızın kanıtı lüks bir mağaza olmasın.
 7. Bu çağın ruhunu tanıyın ve ona uymayı bilinçli olarak reddedin (Romalılar 12:2). D. L. Moody’nin söylediği gibi, “Gemi, dünyanın sularındadır ama su geminin içine girerse, batar.”
 8. Düşüncelerinizi Tanrı-merkezlilikte sürekli olarak yenileyecek zihinsel alışkanlıklar geliştirin (Romalılar 12:2; 2.Korintliler 4:16). Günbegün “Ruh’la ilgili işlere” (Romalılar 8:5), “gökteki değerlere” odaklanın (Koloseliler 3:2). Gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, aklınız onda olsun (Filipililer 4:8).
 9. Başarısızlıkları kabul edin ve fark edilen her günahı her gün itiraf edin (1.Yuhanna 1:9). Tanrı’dan bağışlama dileyin (Matta 6:12).
 10. Tüm bu şeylerde Ruh’un yardımını ve gücünü isteyin. “Bedenin kötü işlerini Ruh’la öldür[ün]” (Romalılar 8:13). İçimizde iyi olan ne varsa, “Ruh’un ürünü”dür (Galatyalılar 5:22). Sürmemiz gereken yaşayışı sürdürmemizi O sağlar (Hezekiel 36:27; Yeşaya 26:12).
 11. Günahın aldatıcılığı konusunda size sıkça nasihat eden bir büyük ve bir de küçük topluluğun parçası olun (İbraniler 3:13). İmanda dayanmak, bir topluluk projesidir. Karşılıklı teşvik ve uyarı gibi Tanrı tarafından belirtilen araçları ihmal ediyorsak, cennete gideceğimizi düşünmemizin hiçbir güvencesi yoktur.
 12. Bir boksör rakibiyle ve bir maraton koşucusu yorgunlukla nasıl mücadele ediyorsa, günahlı dürtülerinizle aynı şekilde tüm gücünüzle savaşın (1.Korintliler 9:23; 2.Timoteos 4:7).
 13. “Yasa’nın gereklerine” dikkat edin (Galatyalılar 3:2, 5) ama tüm mücadeleniz “imana dayanan uğraş” olsun (2.Selanikliler 1:11). Yani, günaha karşı olan savaşınızın kaynağı, Tanrı’nın Mesih’te tümüyle sizden yana olduğu vaadinin üstün zevklerine olan güveniniz olsun.

—John Piper

 

(c) Müjde Birliği. Asıl makaleye şuradan erişebilirsiniz: https://mujdebirligi.com/makaleler/hristiyan-yasami/gunahi-oldurme-yolunda-on-uc-pratik-adim-2/