fbpx

Resim: Hai Truong

Tanrı bizi O’nu yüceltmemiz ve O’nunla ilişki için yaşamamız için yarattı. (1. Yuhanna 1:1-3). Adem ve Havva’yı yarattı, onları Aden Bahçesine koydu ve onlarla kişisel ilişki içindeydi. Onlara verebileceği en büyük şeyi verdi: Sevgisini ve Huzurunu. Onlar günah işledikten sonra Tanrı şöyle dedi, “Neredesin?”. Tanrı Adem’i arıyordu. Mısır’dan Çıkış 25:8’de Tanrı Musa’ya henüz İsrail çöldeyken şöyle dedi, “Aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar.” Yeni Antlaşma’da Yuhanna 1:14 şöyle der, “Söz, insan[i] olup aramızda yaşadı.”

Tanrı bizim huzurumuzu arıyor. Bizimle kişisel ilişki içine girmek istiyor. Bize sevgisini ve O’nun huzurunda bulunmanın sevincini vermek istiyor. Fakat, insanoğlu günah işledi ve kendisini Tanrı’dan kopardı. İsa günahlar için ölerek Tanrı’yla başlangıçta olan ilişkimizi yeniden yaratmak / onarmak / restore etmek için öldü.