fbpx

İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek. —Markos 16:16

 

Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus’sun ve ben kilisemi bu kayanınüzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. —Matta 16:18

Günlük hayatında İsa’yı izleyen kişi başka inanlılarla paydaşlık için de olmayı arzulayacaktır. Kutsal Kitap’ı okumak, dua etmek ve Rabbi ve Kurtarıcısına tapınmak için birlikte ilahiler söylemek için onlarla bir araya gelmek isteyecektir. Paydaşlık ve öğreti için başka inanlılarla birlikte olmak her inanlının imanında sağlam kalmasına çok yardımcı olur.

Bu kötü dünyadan dışarıya çağrılıp Tanrı için ayrılmış olan bu insan topluluklarına kilise adı verilir. Bu kiliseler, İsa’nın göğe alınmasından kısa bir süre sonra Tanrı’nın Ruhunun inanlılara verildiği Pentikost gününden beri vardırlar. Günümüzde de hâlâ kiliseler vardır ve zamanın sonuna dek de var olmaya devam edeceklerdir.

Tanrı, İsa’nın yeniden doğan izleyicilerinin suyla vaftiz olarak kiliseye kabul edilmelerini tasarlamıştır. Vaftiz, bir kişinin geçmişteki günahlı yaşamına son verdiği ve kendisini yeni bir hayata adadığı hakkında Tanrı ve insanlar önünde bir tanıklıktır. Vaftiz kişinin artık Mesih İsa’da yeni bir yaratık olduğunu belirtir. Eski şeyler geçmiş ve her şey yeni olmuştur. Bu kişi artık sadece kısa bir süre süren günahın zevklerinin tadını çıkartmak yerine, Tanrı halkıyla özdeşleşmeyi ve acı çekmeyi seçmektedir. Vaftiz Tanrı’nın önünde temiz bir vicdanın verdiği karşılıktır ve Kutsal Ruh’un o kişinin üzerine dökülüşünü (o kişinin vaftiz oluşunu) simgeler.

Sizi, İsa’yı ve Tanrı Sözü nün bütün öğretilerini izleme konusunda ciddi olan bir grup inanlı bulmaya teşvik etmek istiyoruz. Böyle bir inanlılar topluluğuna katılın. Yaşadığınız sürece Mesih’e ve kilisesine sadık kalın. Tanrı Kendisiyle bu yeni yaşamınızda sizi bereketleyip kutsasın!