fbpx

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
15,16: Mesih kilisenin büyüme hedefi ve kilisenin güç kaynağıdır. Bu nedenle kilisemiz, başımız olan Mesih’in önderliğiyle kenetlenip kaynaşmalı. Topluluğumuzun dengeli büyümesi için ne gibi faaliyetlerde bulunuyoruz? Neye ihtiyacımız varsa hepsine sahip olan Mesih’e bağlı kalmakla hedefimize ulaşabiliriz.

24: Tanrı kendisine iman eden insanları kendi suretine göre yeniden yaratır. İlk insan Adem günahından dolayı Tanrı’nın asıl suretini bozarken, son Adem olan İsa, Tanrı’ya itaat ederek insanlar için gereken Tanrısal karakteri yeniledi. Artık Mesih’te yaşayan herkes yeni yaratıktır. Beni de gerçeğin doğruluğuyla yeniden yaratan Tanrı’yı yüceltirim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
13-16: Tanrı’nın topluluğumuzdaki hizmetçilerine verdiği armağanlar, hepimizin Mesih’te büyümesine yardım edilmesi için verildi. Hizmetçiler tüm üyelerin sağlam bir şekilde büyümeleri için Mesih’ten gelen sevgiyi aktarıyorlar mı? Aynı zamanda tüm üyeler de Tanrı’dan aldıkları armağanlara göre birbirine yardım ederek birbirlerine katkıda bulunuyorlar mı?

17-19: İsa imanlısının hayatı Tanrı’yı tanımayanlara benzememeli. Dünyaya ait olanlar boş düşüncelerle yaşar. Onların zihinleri karardığından dolayı bilgisizlikle duyarsızlaşırlar ki kendilerini açgözlülükle sefahate verirler. İmanlı olan hayatım dünyanın gidişinden uzak durabiliyor mu? Yoksa dünyanın beklentisine uymaya gayret etmekte mi?

 

Efesliler 4:13-24
13 Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı Oğlu’nu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz. 14 Böylece artık insanların kurnazlığıyla, aldatıcı düzenler kurmaktaki becerileriyle, her öğretinin rüzgarıyla çalkalanıp öteye beriye sürüklenen çocuklar olmayacağız. 15 Tersine, sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih’e doğru her yönden büyüyeceğiz. 16 O’nun önderliğinde bütün beden, her eklemin yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor.

17 Bunun için şunu söylüyor ve Rab adına sizi uyarıyorum: Artık öteki uluslar gibi boş düşüncelerle yaşamayın. 18 Onların zihinleri karardı. Bilgisizlikleri ve yüreklerinin duygusuzluğu yüzünden Tanrı’nın yaşamına yabancılaştılar. 19 Bütün duyarlılıklarını yitirip açgözlülükle her türlü pisliği yapmak üzere kendilerini sefahate verdiler. 20 Ama siz Mesih’i böyle öğrenmediniz. 21 Kuşkusuz İsa’nın sesini duydunuz, O’ndaki gerçeğe uygun olarak O’nun yolunda eğitildiniz. 22-23 Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaradılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi, 24 gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı’ya benzer yaratılan yeni yaradılışı giyinmeyi öğrendiniz.


• Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
• Bana hangi öğütler verilmektedir?