fbpx

Kurtarıcı – Bölüm 7 – Çarmıha Gerildiği Yer

Eki 23, 2017Kurtarıcı, Videolar

İsa Çarmıha Geriliyor

(Mar.15:21-32; Luk.23:26-43; Yu.19:17-27)

Dışarı çıktıklarında Simun adında Kireneli bir adama rastladılar. İsa’nın çarmıhını ona zorla taşıttılar.  Golgota, yani Kafatası denilen yere vardıklarında içmesi için İsa’ya ödle karışık şarap verdiler. İsa bunu tadınca içmek istemedi.

Askerler O’nu çarmıha gerdikten sonra kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar.  Sonra oturup yanında nöbet tuttular. Başının üzerine,
BU, YAHUDİLER’İN KRALI İSA’DIR
diye yazan bir suç yaftası astılar.
İsa’yla birlikte, biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydut da çarmıha gerildi.

Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa’ya sövüyor, “Hani sen tapınağı yıkıp üç günde yeniden kuracaktın? Haydi, kurtar kendini! Tanrı’nın Oğlu’ysan çarmıhtan in!” diyorlardı.

Başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler de aynı şekilde O’nunla alay ederek, “Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor” diyorlardı. “İsrail’in Kralı imiş! Şimdi çarmıhtan aşağı insin de O’na iman edelim.  Tanrı’ya güveniyordu; Tanrı O’nu seviyorsa, kurtarsın bakalım! Çünkü, ‘Ben Tanrı’nın Oğlu’yum’ demişti.” İsa’yla birlikte çarmıha gerilen haydutlar da O’na aynı şekilde hakaret ettiler.

- Matta 27

Açıklama

İsa’nın çarmıha gerilmesinin temsilini izlemek güçtür. Ancak neden Hıristiyanlar bu vahşi olay üzerinde odaklanmaktadır?  Bir çok insan İsa’yı iyi bir insan, hatta büyük bir peygamber olarak hatırlamak istiyor, ancak çarmıha gerilişi kesinlikle reddediyor. İsa’nın çarmıha gerilişinin reddedilmesi Tanrı’nın bütün insanlık için gösterdiği merhametli eylemi önemsizleştiriyor. İsa’nın çarmıha gerilmesiyle birlikte çarmıhta İsa ile birlikte insanoğlunun günahkar doğası da ölüyor. Tanrı iyi olan hiçbir şeyin insanoğlunun günahkar doğasının sonucu olamayacağına hükmediyor. Günahı fevkalade kötü bir şey, anlamsız olgu olarak kabul ediyor, bununla ilgili hükmünü veriyor ve İsa ile birlikte çarmıha geriyor. Çarmıha germekten ibaret olan bu işkenceli eylemle Tanrı günahlarından dolayı tövbe edenlerin ve İsa’ya iman edenlerin günahkar doğasını öldürüyor. Havari Pavlus Romalılara yazdığı yazıda 6:11:  “İsa ile öldüysek eğer, İsa ile yaşayacağımıza da inanıyoruz” diyor. Bu inanç insanlarla aptalca geliyor. Ancak bu korkunç olay insanoğluna verilen en büyük lütfa yol açmaktadır ve insan aklının başaramadığını başarır – insanoğlunun günahın pençesinden kurtarılması.

Kurtarıcı Filmi – 8 parça serisi

Kurtarıcı – Bölüm 8 – İsa Ölüler Arasından Diriliyor

Kurtarıcı – Bölüm 8 – İsa Ölüler Arasından Diriliyor

Öykü hiçbir zaman İsa’nın çarmıha gerilmesiyle sona ermemiştir. Aslında, bir çok anlamda öykü asıl o zaman başlar. İsa odadaki öğrencilere göründüğünde onların korkularını teskin etmiş, onlara barış dilemiş ve ondan sonra Tanrı’nın Eski Ahit’teki vaatlerini nasıl yerine getirdiğini göstermeye başlamış.

daha fazla bilgi edinin