Kurtarıcı – Bölüm 1 – İsa’nın Doğuşu

Kurtarıcı – Bölüm 1 – İsa’nın Doğuşu

Kurtarıcı – Bölüm 1 – İsa’nın Doğuşu En son ne zaman hayret duygusunu hissettiniz? Taş gibi kalacağınız ve sadece hayranlık duyabileceğiniz kadar hayret edici bir şeyle en son ne zaman karşılaştınız? O zaman iki şey meydana geliyor. Önce o anda...
Kurtarıcı – Bölüm 7 – Çarmıha Gerildiği Yer

Kurtarıcı – Bölüm 7 – Çarmıha Gerildiği Yer

İsa Çarmıha Geriliyor (Mar.15:21-32; Luk.23:26-43; Yu.19:17-27) Dışarı çıktıklarında Simun adında Kireneli bir adama rastladılar. İsa’nın çarmıhını ona zorla taşıttılar.  Golgota, yani Kafatası denilen yere vardıklarında içmesi için İsa’ya ödle karışık...
Kurtarıcı – Bölüm 6 – Tanrının Duası

Kurtarıcı – Bölüm 6 – Tanrının Duası

“Bunun için siz şöyle dua edin: ‘Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Sen de bizim suçlarımızı bağışla....
Kurtarıcı – Bölüm 5 – İyi Bir Samiriyeli

Kurtarıcı – Bölüm 5 – İyi Bir Samiriyeli

İyi Samiriyeli Bir Kutsal Yasa uzmanı İsa’yı denemek amacıyla gelip şöyle dedi: “Öğretmenim, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım?” İsa ona, “Kutsal Yasa’da ne yazılmıştır?” diye sordu. “Orada ne okuyorsun?” Adam şöyle karşılık verdi: “Tanrın...
Kurtarıcı – Bölüm 4 – Tohum Ekicisi

Kurtarıcı – Bölüm 4 – Tohum Ekicisi

Tohum Benzetmesi Aynı gün İsa evden çıktı, gidip göl kıyısında oturdu. Çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık kıyıda duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şey anlattı. “Bakın” dedi, “Ekincinin biri tohum...