fbpx

Kurtarıcı – Bölüm 4 – Tohum Ekicisi

Eyl 29, 2017Kurtarıcı, Videolar

Tohum Benzetmesi

Aynı gün İsa evden çıktı, gidip göl kıyısında oturdu. Çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık kıyıda duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şey anlattı. “Bakın” dedi, “Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Kuşlar gelip bunları yedi. Kimi, toprağı az, kayalık yerlere düştü; toprak derin olmadığından hemen filizlendi. Ne var ki, güneş doğunca kavruldular, kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Kimi, dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü, filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü. Bazısı yüz, bazısı altmış, bazısı da otuz kat ürün verdi. Kulağı olan işitsin!”

Matta 13:1-9

Açıklama:

Genelde bir çiftçi kıymetli tohumlarını ekmeye niyetlendiğinde verimli bir mahsul elde edebilmesi için önce toprağın tohumları kabul etmeye hazır olup olmadığını yoklar. Bu öyküde İsa tohum ekicisinin görünürde tohumu kayalar, dikenli çalılar, yoğun yollar etrafında ve toprağı iyi olan bazı bölgelerde olmak üzere her türlü topraklara gelişigüzel dağıttığını anlatıyor. Açıktır ki bu tohum ekicisi bütün tohumların mahsul vermeyeceğini, bazılarının ise hiç vermeyeceğini iyi biliyor. Dolayısıyla o ne der. Önce, tohum ekicisinin kim olduğunu ve tohumları görmeliyiz. Bu öykü İsa tarafından anlatıldığı için açıktır ki kendisini tohum ekicisi olarak görüyor. Tohumlar Tanrı’nın Hakikatidir. Evet, dört tür toprak neyi simgeliyor ? Bu öykü bizim hayatımıza, insanlığımıza, kalplerimize yöneliktir..

Kurtarıcı Filmi – 8 parça serisi

Kurtarıcı – Bölüm 8 – İsa Ölüler Arasından Diriliyor

Kurtarıcı – Bölüm 8 – İsa Ölüler Arasından Diriliyor

Öykü hiçbir zaman İsa’nın çarmıha gerilmesiyle sona ermemiştir. Aslında, bir çok anlamda öykü asıl o zaman başlar. İsa odadaki öğrencilere göründüğünde onların korkularını teskin etmiş, onlara barış dilemiş ve ondan sonra Tanrı’nın Eski Ahit’teki vaatlerini nasıl yerine getirdiğini göstermeye başlamış.

daha fazla bilgi edinin

İsa’nın İnsanı Keşfetmesi  – 5 Gün okuma planı

İsa Mesih’in hayatını merak ediyor musun?  Hıristiyanlığın gerçeği hakkında şüphe uyandırıyor musunuz?  Kurtarıcı filmi ile İsa’nın yaşam hikayesini görsel olarak yaşayın.  ”Kurtarıcı” Arap dünyasının bakış acısına göre İsa’nın hikayesini anlatan bir Filistin filmidir.