fbpx

Kurtarıcı – Bölüm 8 – İsa Ölüler Arasından Diriliyor

Eki 30, 2017Kurtarıcı, Videolar

İsa’nın Dirilişi

(Mat.28:1-10; Mar.16:1-8; Yu.20:1-10)

Kadınlar haftanın ilk günü, sabah çok erkenden, hazırlamış oldukları baharatı alıp mezara gittiler.  Taşı mezarın girişinden yuvarlanmış buldular.  Ama içeri girince Rab İsa’nın cesedini bulamadılar.  Onlar bu durum karşısında şaşırıp kalmışken, şimşek gibi parıldayan giysilere bürünmüş iki kişi yanlarında belirdi.  Korkuya kapılan kadınlar başlarını yere eğdiler. Adamlar ise onlara, “Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz?” dediler.

“O burada yok, dirildi. Daha Celile’deyken size söylediğini anımsayın.  İnsanoğlu’nun* günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti.”

O zaman kadınlar İsa’nın sözlerini anımsadılar.  Mezardan dönüp bütün bunları Onbirler’e* ve ötekilerin hepsine bildirdiler.  Bunları elçilere anlatanlar, Mecdelli Meryem, Yohanna, Yakup’un annesi Meryem ve bunlarla birlikte bulunan öbür kadınlardı.  Ne var ki, bu sözler elçilere saçma geldi ve kadınlara inanmadılar.   Yine de, Petrus kalkıp mezara koştu. Eğilip içeri baktığında keten bezlerden başka bir şey görmedi. Olay karşısında şaşkına dönmüş bir halde oradan uzaklaştı.

Luka 24

Açıklama

Öykü hiçbir zaman İsa’nın çarmıha gerilmesiyle sona ermemiştir. Aslında, bir çok anlamda öykü asıl o zaman başlar. İsa odadaki öğrencilere göründüğünde onların korkularını teskin etmiş, onlara barış dilemiş ve ondan sonra Tanrı’nın Eski Ahit’teki vaatlerini nasıl yerine getirdiğini göstermeye başlamış.

Luka inciline bakınız 24:44. İsa kendini net bir şekilde Tanrı’nın Eski Ahit’teki vaatlerini yerine getirecek kişi olarak tanımlar. Havari Pavlus daha sonra müjdeyi “O gömüldü ve üçüncü gün dirildi, yazılanlara göre” sözleriyle özetleyecektir. (I Cor 14:4) Eğer, İsa ölüler arasından dirilmiyorsa Hıristiyanların inancı boşunadır. İnsanoğlunun günahlarının cezasını ödemek için ölenin yeniden dirilmemesi durumunda hiçbir İncilin anlamı yoktur.

İsa’nın ölümünde öğrencilerinde oluşan tüm şüpheler meleğin lahit yanındaki kadına : “Canlıyı neden ölüler arasında arıyorsun ? O burada değil, çünkü o dirildi” şeklinde seslendiği anda yok olur. (Luka 24:5-6).

Kurtarıcı Filmi – 8 parça serisi