fbpx

Kurtarıcı – Bölüm 2 – İsa’nın Vaftiz Edilmesi

Eyl 15, 2017Kurtarıcı, Videolar

Açıklama:

Vaftiz töreni Hıristiyan inancının iman temellerinden biridir. İsa’nın günahlarımızdan dolayı çarmıhta ölümü arasında bağlantı kurmaktadır. Peygamber vaftizci Yahya İsa’yı vaftiz ettiği sırada gökten bir ses seslenmiş: “Sen benim sevgili Oğlum’sun, senden hoşnudum” Vaftizci Yahya vaftiz törenini günahların bağışlanmasına ilişkin pişmanlık olarak vaaz etmiştir. Birçok insan Yahya’nın vaazlarını dinlemeye, günahlarını itiraf etmeye, tövbe etmeye ve vaftiz olmaya geliyordu. Yahya onlara şöyle diyordu: Benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben O’nun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim Ben sizi suyla vaftiz ediyorum, ama o sizi Kutsal Ruh ile vaftiz edecektir.” Bundan dolayı Yahya İsa’yı nehirde vaftiz ettiği sırada, sudan çıkarken gökyüzü açılmış ve Tanrı’nın sesi şöyle buyulmuş : “Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum” Kutsal Ruh güvercin şeklinde onun üzerine inmiş ve İsa’nın üzerine konmuş ve böylece Yeşaya’ın Peygamberlik sözleri gerçekleştirmiştir (Yeşaya 11:2 ; 42:1). Ertesi gün İsa’nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: “İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu! (Yuhanna 1:29). Yahya tanıklığını şöyle sürdürdü: “Ruh’un güvercin gibi gökten indiğini, O’nun üzerinde durduğunu gördüm. Ben O’nu tanımıyordum. Ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen, ‘Ruh’un kimin üzerine inip durduğunu görürsen, Kutsal Ruh’la vaftiz eden O’dur’ dedi. Ben de gördüm ve ‘Tanrı’nın Oğlu budur’ diye tanıklık ettim.(Yuhanna 1:33-34)

Kurtarıcı Filmi – 8 parça serisi

Kurtarıcı – Bölüm 8 – İsa Ölüler Arasından Diriliyor

Kurtarıcı – Bölüm 8 – İsa Ölüler Arasından Diriliyor

Öykü hiçbir zaman İsa’nın çarmıha gerilmesiyle sona ermemiştir. Aslında, bir çok anlamda öykü asıl o zaman başlar. İsa odadaki öğrencilere göründüğünde onların korkularını teskin etmiş, onlara barış dilemiş ve ondan sonra Tanrı’nın Eski Ahit’teki vaatlerini nasıl yerine getirdiğini göstermeye başlamış.

daha fazla bilgi edinin

İsa’nın İnsanı Keşfetmesi  – 5 Gün okuma planı

İsa Mesih’in hayatını merak ediyor musun?  Hıristiyanlığın gerçeği hakkında şüphe uyandırıyor musunuz?  Kurtarıcı filmi ile İsa’nın yaşam hikayesini görsel olarak yaşayın.  ”Kurtarıcı” Arap dünyasının bakış acısına göre İsa’nın hikayesini anlatan bir Filistin filmidir.