fbpx

Resim: İsa’nin gömüldügü düşünülen mezar.

Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa… —Romalılar 8:34

 

İsa ona, “Diriliş ve yaşam Ben’im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.” —Yuhanna 11:25

Pak ve kutsal Tanrı Kuzusu olan İsa Mesih çarmıha gerilmişti. Öldükten sonra bedeni çarmıhtan indirilip yeni bir mezara yatırılmıştı. Mezarın kapısına dev bir taş yuvarlanmıştı. Baş kâhinler İsa’nın öğrencilerinin gelip Onun bedenini çalacağından korktukları için taşı mühürleyip mezarı koruyacak bekçiler görevlendirdiler.

İsa’nın akrabaları, dostları ve öğrencileri derin bir üzüntü içinde iki çok zor gün yaşadılar. Mecdelli Meryem ve iki başka kadın, üçüncü günün sabahı erkenden, doğuya ait bir gelenek olan ölünün bedenine tatlı baharatlar sürme geleneğini yerine getirmek için mezara gittiler.

Ama emsalsiz bir mucize gerçekleşmişti. Tanrı, İsa’yı ölümden diriltmişti! Ölüm, günahsız Olanı elinde tutamazdı. Kadınlar taşın yuvarlanmış olduğunu ve mezarın içinde bir meleğin oturmuş olduğunu gördüler. Melek onlara, “Şaşırmayın!” dedi. “Çarmıha gerilen Nasıralı İsa’yı arıyorsunuz. O dirildi, burada yok. İşte O’nu yatırdıkları yer”dedi (Markos 16:6).

İsa Mesih dirilmiştir! İsa ölümü yenmiştir ve şimdi de ruhsal bakımdan ölü olan günahkarları diriltip onlara sonsuz yaşam vermektedir. Bu durum, bir günahkar Tanrı’ya dönüp günahlarından tövbe ettiğinde gerçekleşir. İsa Mesih’in kanı, onun ruhunu bütün kötülüklerden temizler ve bu kişinin günahları bağışlanır. Bu kişi, iman aracılığıyla İsa’yı kalbine kabul eder ve ruhsal bakımdan diri bir hale gelir.

Bütün insanların günahkâr olduğunu daha önce okudunuz. Bütün insanlar ruhsal bakımdan Tanrıya karşı ölüdürler ve diriltilmeye ihtiyaçları vardır. Siz de bu gruba dahilsiniz. Eğer siz bunu isterseniz, İsa Mesih size sonsuz yaşam verebilir.

1. İsa’nın gömülmesinden üç gün sonra ne oldu?
2. İsa Mesih’indirilişi sizin için ne ifade ediyor?