fbpx

Resim: Yuhanna 9:1-12

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
Tum metin: İsa, kör bir adamı iyileştirmekle, kendisinin dünyanın ışığı olarak geldiğini kanıtlar. Kör adamın görmesini sağlayan Mesih, bizim gözlerimizi de açıp Tanrı Egemenliği’nin gerçeğini görmemizi sağlar. Ruhsal yönden gözlerim acık mı? Değilse, boş şeyleri aramakla ömrümü tüketebilirim.

2-5: İsa, kör adamı iyileştirerek Tanrı’nın işlerini gösterir. Tanrı bugün de içinde bulunduğum durumlar aracılığıyla kendi işini göstermek isteyebilir. Güvenilir Tanrı’ya her konumu teslim etmeye hazır mıyım?

5-7: İşık olan İsa, insanların sadece ruhsal durumuyla değil, onların zavallı ve aciz durumlarıyla da ilgilenir. Bana acı çektiren sorunlar var mı? Işık olan İsa’ya yaklaşıp O’nun bana yol göstermesini istemeliyim. İsa sorunlarımı çözecek güçtedir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
2: Öğrenciler adamın perişan haline acımak yerine, daha çok kör oluş nedeniyle ilgilenirler. Çevremde böyle durumda olanlar var mı? Nedenini arayıp onları eleştirmek yerine, onlara sevgiyle yardım ediyor muyum?

8-11: İnsanlar şaşırmış durumdayken kör adam, kendini iyileştiren İsa’ya hic çekinmeden tanıklık eder. Tanrı’nın hayatımda yaptığı harika işlerini korkmadan, açıkça duyurabiliyor muyum? Kör adamın İsa’nın sözlerine itaat ettiği gibi, O’nun sözüne hemen itaat edebilecek yüreğe sahip miyim?

Yuhanna 9:1-12
1 İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam gördü. 2 Öğrencileri İsa’ya, “Rabbî, kim günah işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi, yoksa annesi babası mı?” diye sordular.

3 İsa şu yanıtı verdi: “Ne kendisi, ne de annesi babası günah işledi. Tanrı’nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. 4 Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor, o zaman kimse çalışamaz. 5 Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı Ben’im.”

6 Bu sözleri söyledikten sonra yere tükürdü, tükürükle çamur yaptı ve çamuru adamın gözlerine sürdü. 7 Adama, “Git, Şiloah Havuzu’nda yıkan” dedi. Şiloah, gönderilmiş anlamına gelir.

Adam gidip yıkandı, gözleri açılmış olarak döndü. 8 Komşuları ve onu daha önce dilenirken görenler, “Oturup dilenen adam değil mi bu?” dediler.

9 Kimi, “Evet, odur” dedi, kimi de “Hayır, ama ona benziyor” dedi.

Kendisi ise, “Ben oyum” dedi.

10 “Öyleyse, gözlerin nasıl açıldı?” diye sordular.

11 O da şöyle yanıt verdi: “İsa adındaki adam çamur yapıp gözlerime sürdü ve bana, ‘Şiloah’a git, yıkan’ dedi. Ben de gidip yıkandım ve gözlerim açıldı.”

12 Ona, “Nerede O?” diye sordular.

“Bilmiyorum” dedi.

 

• Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
• Bana hangi öğütler verilmektedir?