fbpx

unsplash-logoJasper Boer

Başlangıçta Tanrı …yarattı.

Yaratılış 1:1

Kutsal Kitap’ın, Tanrı’nın var olduğuyla ilgili felsefi bir tartışmayla değil, Tanrı’nın Kendisiyle başladığına dikkat edin. Tanrı her zaman vardı ve her zaman da var olacaktır. O, Alfa ve Omega, başlangıç ve sondur. Bunu Kutsal Kitap söyler ve bu benim için kesin bir gerçektir.

Tanrı’nın Kendisinin bir başlangıcı olmadığı halde, başlangıçlar Tanrısı’dır. Yaratılışın bütünü Tanrı’yla başlamıştır. Günümüzde de tüm yaşam ancak Tanrı’nın gerçekleştirebileceği bir mucizeyle başlar. Tanrı’nın başlattığı birçok şeyi listeleyebiliriz.

Bir inanlının hayatını düşünün. Biz yaşayan bir can haline gelip yeryüzündeki hayatımıza başladığımızda Tanrı oradaydı. Yaşamlarımızı O’na adayıp inanlılar olarak yaşamaya başladığımızda Kurtarıcımız meleklerle birlikte sevindi. Evli olanlarımız büyük bir olasılıkla evlilik hayatımıza Rab’bin hizmetkârlarının gerçekleştirdiği bir törenle, Rab’bin evinde ve Rab’bin kutsamasıyla başlamışızdır. Tanrı çeşitli başlangıçlarda bizimle birlikte olmuştur ve nehri geçip O’nunla birlikte sonsuz yaşama başladığımızda da elimizi tutmak için orada olacaktır.

Tanrı bir şeyleri başlatma konusunda çok deneyimli olduğundan biz de bir şeye başladığımızda belki de O’nun daha çok söz sahibi olmasına izin vermeliyiz. Her gün, hafta, ay ya da yıl; her proje, plan ya da istek Tanrı ile başlamalıdır.

Yeni yıla Tanrı’yla başlayın. Bütün planlarınızı İsa’nın ayaklarının dibine bırakın ve başlangıçların Efendisi’nin sizin için gereğini yapmasına izin verin.

“RAB’be güven bütün yüreğinle, kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte RAB’bi an, O senin yolunu düze çıkarır.” — Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5, 6