2.Timoteos | BibleProject Türkçe

2.Timoteos | BibleProject Türkçe

2.Timoteos | BibleProject Türkçe 2.Timoteos | BibleProject Türkçe tarafından Cetin | Kas 19, 2021 | Sık Sorulan Sorular, Videolar2. Timoteos’a genel bakış videomuza bir göz atalım. Bu videoda kitabın edebi yapısını ve düşünce akışını ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz....
1.Timoteos | BibleProject Türkçe

1.Timoteos | BibleProject Türkçe

1.Timoteos | BibleProject Türkçe 1.Timoteos | BibleProject Türkçe tarafından Cetin | Kas 12, 2021 | Sık Sorulan Sorular, Videolar1. Timoteos’a genel bakış videomuza bir göz atalım. Bu videoda kitabın edebi yapısını ve düşünce akışını ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz....
Neden Kutsal Kitap?

Neden Kutsal Kitap?

Ne var ki yazılanlar, İsa’nın, Tanrı’nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O’nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır.  —Yuhanna 20:31 Kutsal Kitap’ı okurken ya da çalışırken okuduğumuz bölümün neden yazıldığını sormamız...
Pavlus Efes’te

Pavlus Efes’te

Pavlus bu kez önceki yolculukları gibi Troas’a gitmedi, Efes’e doğru ilerledi. Efes, Pavlus’un ruhsal hizmetinde önemli bir yerdi. Pavlus burada Yuhanna’yı ve büyük bir olasılıkla Rab İsa’yı şahsen tanımış Apollos ve diğer inanlıları tanıdı. Pavlus bu ziyaretinde...