fbpx

Resim: Yuhanna 8:45-59

İsa’nın ayetlerdeki kimliğı:
45-47: İsa gercektir ve gerceği söyler. Tanrı’ya ait olanlar İsa’ya iman edip O’nu izlerler. Oysa Şeytan’a ait olanlar, onlara ne kadar anlatılsa da Mesih’i kabul etmezler. Tanrı’nın sesine kulak veriyor ve O’na şukrediyor muyum?

49-54: İsa Tanrı’yı onurlandırır ve Baha’nın yüceliğini arar. O, benim de Baba’yı onurlandıran bir yaşam sürmemi ister. Sadece zenginlik, ün, yüksek mevkii vs. için yaşarken, Tanrı’nın yüceliği için yaşamakta olduğunu söylemek açıkça ikiyüzlülüktür. Ben yaşantımla kimi onurlandırıyorum?

56-58: İsa İbrahim bu dünyaya gelmeden önce de Tanrı’yla birliktedir ve Tanrı’nın tasarladığı zamanda dünyaya gönderilmiştir. İsa mutlak ve sonsuzdur. O’nun sonsuzluğunu düşünmek O’na olan güvenimi nasıl etkiliyor?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
51: İsa’nın sözüne uymak neden önemlidir? O’nun sözüne uyup uymamak, yaşamla ölüm gibi çok önemli bir konudur. İsa bana bir şey söylediğinde. O’nun sözünü hemen yerine getiriyor muyum?

52, 53, 59: İsa’yı Tanrı’nın Oğlu olarak kabul etmeyen Yahudiler, O’nu anlayamazlar. Ancak İsa’yı doğru tanıdıktan sonra, gerceğe dayanarak başkalarına tanıtabilirim. İsa’yı kim olarak tanıyorum?

56: İleride Mesih’in geleceğini umut edip sevinen İbrahim’in imanına bakalım (İbraniler 1:17). Şimdiden Mesih ile birlikte olduğum icin İbrahim’den daha sevincli bir yaşam sürdürmem gerekmez mi?

 

Yuhanna 8:45-59
45 Ama ben gerçeği söylüyorum. İşte bunun için bana iman etmiyorsunuz. 46 Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? Gerçeği söylüyorsam, niçin bana iman etmiyorsunuz? 47 Tanrı’dan olan, Tanrı’nın sözlerini dinler. İşte siz Tanrı’dan olmadığınız için dinlemiyorsunuz.”

48 Yahudiler O’na şu karşılığı verdiler: “ ‘Sen, cin çarpmış bir Samiriyeli’sin*’ demekte haklı değil miyiz?”

49 İsa, “Beni cin çarpmadı” dedi. “Ben Babam’ı onurlandırıyorum, ama siz beni aşağılıyorsunuz. 50 Ben kendimi yüceltmek istemiyorum, ama bunu isteyen ve yargılayan biri vardır. 51 Size doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sözüme uyarsa, ölümü asla görmeyecektir.”

52 Yahudiler, “Seni cin çarptığını şimdi anlıyoruz” dediler. “İbrahim öldü, peygamberler de öldü. Oysa sen, ‘Bir kimse sözüme uyarsa, ölümü asla tatmayacaktır’ diyorsun. 53 Yoksa sen babamız İbrahim’den üstün müsün? O öldü, peygamberler de öldü. Sen kendini kim sanıyorsun?”

54 İsa şu karşılığı verdi: “Eğer ben kendimi yüceltirsem, yüceliğim hiçtir. Beni yücelten, ‘Tanrımız’ diye çağırdığınız Babam’dır. 55 Siz O’nu tanımıyorsunuz, ama ben tanıyorum. O’nu tanımadığımı söylersem, sizin gibi yalancı olurum. Ama ben O’nu tanıyor ve sözüne uyuyorum. 56 Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi.”

57 Yahudiler, “Sen daha elli yaşında bile değilsin. İbrahim’i de mi gördün?” dediler.

58 İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım” dedi.

59 O zaman İsa’yı taşlamak için yerden taş aldılar, ama O gizlenip tapınaktan çıktı.

  • Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
  • Bana hangi öğütler verilmektedir?