fbpx

1. Kutsal Yazılar’ı içerisindeki temalar bakımından inceleyin. Kutsal Yazılar’ı derin ve kapsamlı bir şekilde çalışırken, Kutsal Yazılar’ı baştan sona incelemek ve Kutsal Kitap boyunca karşımıza çıkan temaları bulmak son derece faydalı olabilir. Yaratılış, yeni yaratılış, Şabat, krallık, antlaşma ve Buluşma Çadırı gibi kavramların, Kutsal Kitap boyunca nasıl ortaya çıkıp geliştiğini anlarsanız, Tanrı’nın yüceliği ve kurtuluş mucizesi hakkında çok daha geniş bir bakış açısına sahip olursunuz.

2. Yeni Antlaşma’nın, Eski Antlaşma’yı nasıl ele aldığını kavrayın. Yeni Antlaşma’yı çalışırken, onun Eski Antlaşma’da söylenenleri nasıl tamamladığına, açıkladığına, derinleştirdiğine ve bazı yenilikler getirdiğine dikkat edin. Bunu yaptığınızda, Kutsal Yazılar’da bulunan birliği ve bütünlüğü göreceksiniz. Tanrı’nın tarih boyunca nasıl bizleri kurtarmak için çalıştığını ve Mesih’le gerçekleştirdiği bu kurtarma işinin çok yönlü zenginliğini göreceksiniz.

3. Eski Antlaşma’yı çalışırken, İsa’yı ve Yeni Antlaşma’yı göz önünde tutun. Eski Antlaşma’yı okurken, kendinize şöyle sorular sorun: “Bu metin, kurtuluş tarihinin zaman çizelgesinde nereye denk geliyor? Bu metin İsa’ya nasıl işaret ediyor? Bu metin Hristiyanların temel inançlarını nasıl şekillendiriyor? Yeni Antlaşma’dan hangi metinler bu sorulara ışık tutuyor?”

4. Eski Antlaşma’daki peygamberlikleri çalışın. Eski Antlaşma’daki peygamberlik kitapları, İsa Mesih’in yaşamı, hizmeti ve üstünlüğüne dair Kutsal Kitap’taki en zengin öğretilerden bazılarını barındırır. Bunlar aynı zamanda bizim Tanrı hakkındaki bilgimizi derinleştirir ve Tanrı’nın kurtarışının tamamlanacağı günlere işaret eder.

5. Kutsal Kitap teolojisi üzerine yazılmış iyi bir kitap okuyun. Graeme Goldsworthy’nin The Goldsworthy Trilogy adlı kitabıyla veya Vaughan Roberts’ın God’s Big Picture: Tracing the Storyline of the Bible adlı kitabıyla başlayabilirsiniz.

 

(c) Müjde Birliği. Asıl makaleye şuradan erişebilirsiniz: https://mujdebirligi.com/makaleler/kutsal-kitap-teolojisine-nasil-daha-hakim-olabilirim/