fbpx

İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. —Efesliler 2:8, 9

Küçük, büyük herkes hediye almayı sever. Birisi size bir hediye verdiğinde, aklınızdan hiç o hediyenin parasını vermek geçer mi? Tabii ki, hayır! Size hediyeyi veren kişiye büyük bir saygı duyabilirsiniz ama o hediyenin parasını ona vermezsiniz çünkü o bir hediyedir. Size ücretsiz olarak verilmiştir ve karşılığında sizden para beklenmez.

Kurtuluş Tanrı’nın insanlara hediyesidir. Çok değerli ve çok pahalı bir armağandır. İsa kurtuluşun bedelini Kendi hayatıyla ödemiştir. Kurtuluşu hak etmek için çalışamaz ve onu satın alamazsınız. Onu ancak bir hediyeyi alır gibi alabilirsiniz.

İsa Mesih’e ve O’nun Sözlerine iman etmiş, günahkar olduğunuzu kabul etmiş ve Tanrı’nın önünde tövbe etmişseniz kurtuluş armağanını aldığınızdan emin olabilirsiniz. Kutsal Kitap’ta yazılı olanlara yani, Tanrı’nın tövbe eden günahkârları bağışlayıp onlara sonsuz yaşam verdiğine bütün kalbinizle inanmaya devam etmelisiniz.

Tanrı’ya dönüp kurtuluşu almış olan günahkarlar kutsal olurlar ve onlara Tanrı’nın çocukları ya da İsa’nın kuzuları adı verilir.

Belki siz, “Ama ben çok günahkarım. Ben bu armağana layık değilim” diye düşünüyorsunuzdur. İsa’nın yeryüzüne günahkarları, sizin gibi kurtuluşa ihtiyacı olan günahkârları kurtarmaya geldiğini unutmayın. Kurtulmayı kimse hak etmez ve kimse kurtuluş armağanını hak etmek için bir şey yapamaz.

Tanrı bu armağanı bize, bizim bunu hak edip etmediğimize bakmadan sevgisi ve merhametiyle verir.

Kutsal Kitap, “Lütuf yoluyla kurtuldunuz”der. Lütuf, Tanrı’dan gelen hak edilmemiş merhamettir. Bizler sonsuz yıkımdan Tanrı’nın lütfü aracılığıyla kurtarıldık!

1. Kurtuluş için neden bir şey ödememiz gerekmez?
2. Siz sonsuz yıkımdan kurtarılmak istiyor musunuz?