fbpx
John Piper ile Röportaj

Kutsal Ruh’un içimde olduğunu nasıl bilebilirim? Bunun kadar önemli olan soru sayısı azdır. Hepimiz bir noktada bu soruyla yüzleşmekteyiz. Ve bu, pastörlerin bile sorabildiği bir sorudur, tıpkı bu soruyu soran pastörümüz gibi. “Sevgili Pastör John, Rab İsa Mesih’in adında sizlere selam olsun. Ben Dubai’de bir pastörüm. Bana şunu açıklayabilir misiniz: Kutsal Ruh’un içimde olduğundan kesin olarak nasıl emin olabilirim? 8 yaşında kurtuldum ve şu an 33 yaşındayım. Hâlâ daha yaşamımda Kutsal Ruh’un gücünü, açık bir biçimde tecrübe etmedim. Kutsal Ruh’la nasıl dolacağımızı bana açıklarsanız, çok memnun olurum. Bu nasıl bir şey?”

Şunu netleştirerek başlayalım: Arkadaşımız iki ayrı soruyor ve iki ayrı soru sorduğunun farkında olup olmadığından tam emin olamadım. Dolayısıyla, ilk isteğim, dinleyicimizin aslında iki ayrı soru sormakta olduğunu Kutsal Kitap’a göre anlaması.

İlk sorusu şu: “Kutsal Ruh’un içimde olduğundan kesin olarak nasıl emin olabilirim?” İkinci sorusuysa şu: “Kutsal Ruh’la nasıl dolabilirim?” Şimdi, gerçek Hristiyan yaşamının içerisindeki bir noktada olup da, Kutsal Ruh’la dolu olmamak mümkündür. Dinleyicimizin anlayıp anlamadığından emin olamadığım nokta burası. Ama eğer kişide Kutsal Ruh yaşamıyorsa, kişinin Hristiyan olması en baştan mümkün değildir.

Her Hristiyan’da Ruh Vardır

Hristiyan olmak demek, Mesih’in Ruhu’na sahip olmak demektir. Romalılar 8:9: “Tanrı’nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, benliğin değil, Ruh’un denetimindesiniz. Ama içinde Mesih’in Ruhu olmayan kişi Mesih’in değildir.”

Dolayısıyla, Kutsal Ruh’a sahip değilse, kişi Hristiyan değildir. Sonrasında Efesliler 5:18’de, Pavlus Kutsal Ruh’a sahip olan Hristiyanlara seslenmektedir. Bunu da, bu arada, 1. bölümdeki şu sözlerinden biliyoruz: “Siz [okuyucularım] … vaat edilen Kutsal Ruh’la O’nda mühürlendiniz. Ruh, Tanrı’nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı’ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir” (Efesliler 1:13–14). Sonrasında Efesliler 5:18–20’de Pavlus şöyle diyor:

Şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine [siz, Ruh’a zaten sahip olan Hristiyanlar] Ruh’la dolun: Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin; yürekten Rab’be ezgiler, mezmurlar okuyun; durmadan, her şey için Rabbimiz İsa Mesih’in adıyla Baba Tanrı’ya şükredin.

Bir başka deyişle, Ruh’la dolmak Ruh’un güçlendirişinin bir düzeyi veya niteliğidir ve bazen fazla, bazen azdır. Örneğin, Elçilerin İşleri 4:31’de, Hristiyanların dua için bir araya toplandıklarını söylüyor ve “duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi Kutsal Ruh’la doldular ve Tanrı’nın sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler.”

Dolayısıyla, bu olağanüstü, değerli, tatlı, güçlü, sıra dışı nitelikteki Kutsal Ruh’la dolma deneyiminin etkilerinden biri, bizim Mesih’e tanıklık etmede daha hazır, daha özgür ve daha cesur olmamızdır. Ya da Efesliler 5’e göre, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler ve Tanrı’ya şükürlerle dolmada daha hazır, daha özgür ve daha hevesli olmamızdır.

Kutsal Ruh’a sahip olmak, kişiyi Hristiyan olarak işaretler. Kutsal Ruh’a sahip olmayan bir Hristiyan yoktur. Kutsal Ruh’la dolu olmak, akabinde getirdiği Mesih’i yücelten o harika özgürlük, cesaret ve güç uğruna, tüm imanlıların araması gereken bir deneyimdir.

“Öyleyse, Kutsal Ruh’a sahip olduğunu nasıl bilebilirsin?” diye soruyor dinleyicimiz. Ben de şöyle cevaplıyorum: “Eğer gerçekten bir Hristiyan’san, eğer yeniden doğmuşsan, Kutsal Ruh’a sahip olduğunu bilirsin.”

Mesih’in Önündeki Durumumuz

Şimdi, bu soruya Kutsal Kitap’a göre cevap verebilmemiz için, tövbe ve imanla Mesih’e dönmeden önceki konumunu bilmen gerçekten önemli. Eğer imandan önceki konumu kendi tecrübene dayanarak değil, ancak Kutsal Kitap’a bakarak biliyorsan, şahsen ne zaman iman ettiğini hatırlamayan insanlarda dahi endişelenecek bir şey görmüyorum. Daha açık ifade edeyim. Şunu diyorum: İman etmeden önceki durumumuzu Kutsal Kitap’tan öğrenmeliyiz. Annemizin hatırladıklarından veya kendi hatırladıklarımızdan veya bir başkasının bizim ne kadar kötü olduğumuza yönelik ifadesinden değil, Kutsal Kitap’tan.

Durumumuzun ne olduğunu Kutsal Kitap’tan öğreniyoruz. Birçok insan, binlerce insan, iman etmeden önceki durumlarına ilişkin kötü öğretilere maruz kalmakta. Kutsal Kitap’ın bu noktadaki cevabıysa şöyle:

  • Ruhsal olarak ölüydük (Efesliler 2:1, 4).
  • Ruh’la ilgili şeyleri benimsemekten acizdik (1.Korintliler 2:14).
  • Pavlus’un tabiriyle, benliğe dayanan düşünceye sahiptik ve bu, Tanrı’ya itaat etmekten veya O’nu hoşnut etmekten acizdi (Romalılar 8:7–8).

İradelerimizi, yüreklerimizi, zihinlerimizi veya duygularımızı değiştirecek güce sahip değildik. Tümüyle Tanrı’dan ters yöne eğilim gösteriyorduk. Peki nasıl Kutsal Ruh’u aldık? Bu, bir mucizeydi. Egemen lütuftu; Tanrı’nın bizim çaresizliğimizde bize uygulanan egemen lütfuydu.

Ölümden Dirildik

“Yel dilediği yerde eser,” diyor İsa. “Sesini işitirsin, ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruh’tan doğan herkes böyledir” (Yuhanna 3:8). Bir mucize oldu. Ruh gözlerimizi açtı (Elçilerin İşleri 16:14). Tanrı yüreğinde mutlak gücüyle ışıldadı, senin Mesih’in güzelliğinin ve görkeminin Müjdesi’nin ışığını görmeni sağladı (2.Korintliler 4:6). Artık Tanrı ölü, artık kör, artık Tanrı’ya düşman, Tanrı’yı hoşnut etmekten aciz, artık isyankâr, artık çarmıhı saçmalık olarak gören biri olmayasın diye, sana yaşam aktardı, sana yaşam verdi.

Bunun yerine, Müjde’de Mesih’in görkemini gördün. Bunu, dünyaya ait şeylere kıyasla daha güzel, daha arzu edilir buldun. Tanrı’nın Ruhu’yla diri kılındın. Tanrı gerçek, değerli ve güzeldi. Artık kör değildin. Çarmıhı, Mesih’i, O’nun yolunu ve Sözü’nü, günahın vaatlerinden daha çekici buldun. Tanrı’ya düşman olmak yerine, O’nu sevdin ve O’nu hoşnut etmek istedin. Kuşku, şüphe ve katı olmak yerine, O’nun vaatlerini doğru buldun ve onlara güvendin, onlara bel bağladın. Mesih hazinen oldu.

İşte, yaşama kavuştuğunu böyle bilirsin. Mesih’e döndüğünü böyle bilirsin. İman sahibi olduğunu böyle bilirsin. Kutsal Ruh’un içinde olduğunu böyle bilirsin. Eğer Tanrı Ruhu’nun mucizesi sende etkin olmasaydı, bunların hiçbiri gerçekleşiyor olmazdı. Ama ne kadar ölü olduğun, bu güzel dönüşümün Ruh’un egemen işleyişinden ayrı olarak gerçekleşmesinin ne denli imkânsız olduğu sana Kutsal Kitap’tan öğretilmeseydi, bilmezdin (Luka 18:27).

Şaşkın Mısın?

Eğer sana, belirleyici sebebin kendin olduğun – bunu tekrar söyleyeyim çünkü bu fena halde yaygın ve yıkıcı bir şey. Eğer sana, bunların hepsinin belirleyici sebebinin kendin olduğun öğretildiyse, o hâlde gösterdiğin değişim karşısında şaşkın da olmazsın. Bunu kendi belirleyici eylemin olarak görürsün, dolayısıyla da bunu yeniden doğduğuna dair ve Ruh’un içinde olduğuna dair bir kanıt olarak görmezsin. Tanrı’nın kurtuluştaki mutlak hakimiyetini reddedenlerin içine düştüğü büyük trajedilerden biri budur.

Kendine şunu sor: Tanrı’nın, seni her sabah bir Mesih imanlısı olarak uyandıran egemen lütfu karşısında şaşkın mısın? Şaşkınlık duyuyor musun? Gerçek kurtaran iman, yeniden doğduğunun bir numaralı kanıtıdır. 1.Yuhanna 5:1: “İsa’nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı’dan doğmuştur.” Bu, Ruh’tan doğmuş olmak ve Ruh’a sahip olmak demektir.

Peki, Tony, bence burada durmalıyız. Dinleyicimizin “Kutsal Ruh’la nasıl dolarsın?” diye sorduğunu biliyorum. Bununla ilgili bir şey söylemedim ama bence burada durmamız gerekiyor çünkü diğer sorusu, yani “Kutsal Ruh’la nasıl dolabilirim?” sorusu, buradaki cevabımın sonunda değinemeyeceğim kadar büyük bir soru. Ayrıca burada değinmiş olduğumuz şeyin gerçekten meselenin kökü olduğuna inanıyorum: Ruh’un yaşamlarımızdaki ayırt edilebilir etkinliği nedir? Ve Kutsal Ruh’un temel yanıtı nedir? Şudur: Bizi ölümden diriltmesi ve Mesih’i üstün hazinemiz yapmasıdır.

 

(c) Müjde Birliği. Asıl makaleye şuradan erişebilirsiniz: https://mujdebirligi.com/sik-sorulan-sorular/kutsal-ruhun-icimde-oldugunu-nasil-bilebilirim/