fbpx

Resim: Thomas Bormans

Eğer tüm dinler sonuçta aynı yere çıkarsa, o zaman bu yollar neden birbirleriyle çelişmektedir? Gerçek kendisi ile çelişir mi? Aşağıda sadece üç dine bir gözatalım:

Budizm panteizme (çok tanrıcılık) inanır ve kişisel bir Tanrı yoktur ve herkes kendi Tanrısallığına ulaşabilir. İslamiyet İsa sadece bir peygamberdir ve Tanrı’ya giden tek yol değildir der. Hristiyanlık tek bir kişisel Tanrı olduğuna ve O’na giden tek yolun İsa aracılığıyla olacağını söyler (Yuhanna 14:6).

Eğer bu üç din söylediğiniz gibi aynı yere giden üç farklı yol ise, o zaman neden birbirleri ile çelişiyorlar? Gerçek kendisi ile çelişir mi?