fbpx

Peygamberlik. İsa doğmadan önce Eski Antlaşma yazıldı. Yeni Antlaşma İsa’yı bilen, O’nunla yürüyen, yemek yiyen ve O’dan öğrenen insanlar aracılığıyla yazıldı. Eski Antlaşma’da O’nun doğumuna (Mika 5:1-2), bakireden doğacağına (Yeşaya 7:14) ve kendi halkı tarafından reddedileceğine (Yeşaya 53:3), yakın arkadaşı tarafından reddedileceğine (Yeşaya 41:9), ve ölümden dirileceğine (Mezmur 16:10, 49:15) ilişkin peygamberlikler var. Yeni Antlaşma’da bunlar ve diğer 300’den fazla peygamberlik İsa’da gerçekleşmiştir. Şimdi sizin yanıtlamanız gereken soru şudur: “Eğer Kutsal Kitap Tanrı’nın esini değilse, neden bu kadar çok peygamberlik gerçekleşmiştir?” Eğer Kutsal Kitap Tanrı’dan değilse bu nasıl olabilir? Geleceği bilen ve kontrol eden ve neler olacağını söyleyebilen tek kişi Tanrı’dır. Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın parmak izleri vardır: gerçekleşmiş peygamberlikler! 


Hikmet. Kutsal Kitap Tanrı, günah ve kurtuluş gibi en büyük gerçeklerle doludur. Dağdaki Vaaz (Matta 5)’da hikmet, alçakgönüllülük ve sevgi vardır. Mezmurlar inanılmaz şiirsel derinliğe ve güzelliğe sahiptir. Yeni Antlaşma’daki elçilerin mektupları sevginin, bağışlamanın, sabrın, yumuşaklığın vb.’nin muazzam tanımlamasına sahiptir. Hristiyan olmak istemeseniz bile, Kutsal Kitap’a Tanrı’nın koyduğu gerçekleri araştırmanın yaşamınıza büyük katkısı olacaktır.