fbpx

Resim: Yuhanna 10:1-15

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
3-6: İsa koyunlarını adlarıyla ‘tek tek’ çağırır. O beni de iyi tanır ve adımla çağırır. O’nun sesine kulak vermek yerine, daha cok önem verdiğim konu var mı? Önceliğim daima Rab olmalı!

7-9: İsa koyunların kapısıdır. O’na gelip içeri girdiğimizde kurtuluş, özgürlük, güven ve bol yaşama sahip oluruz. Ben bu kapıdan içeri girdim mi?

10: İsa bol yaşam verendir. Bugün de İsa’yla birlikte, O’nun sağladığı bol yaşamda yaşayabilmek için dua ediyor muyum?

11,12: İsa bizim için kendi canını veren iyi çobandır! İsa’yı çobanım olarak kabul edip, O’nu izleyerek O’nunla sevgi dolu bir ilişkide yaşıyor muyum?

14,15: İsa kendi koyunlarını çok iyi tanır. Ben İsa’yı ne kadar tanıyorum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
1,8,10: Hırsız ve haydutların özellikleri nelerdir? Onlar İsa’dan once gelmiş (8), ama koyunları onların kapısı olan Mesih’e (9) getirmemişlerdir. Sadece kendileri icin çalıp öldürmüşlerdir. Onlar yok eden, sahte önderlerdir (10 ; Luka 16:14; Markos 12:40). İnanlıları Mesih’e getirmeyip kendi çıkarı ve amaçlarını gözeten sahte önderlerden sakınıyor muyum?

3-5: Koyunlar çobanın sesini tanıyabilir, yabancıların sesini ayırt edebilirler. Ben de İsa’nın sesini tanıyıp O’na itaat ediyor muyum? Bende gercek ile yalanı ayırt edebilecek, ruhsal güç var mı?

12,13: Ücretli adamlar koyunlara karşı sorumluluk duymazlar. Tehlikeli durumlarla karşı karşıya kaldıkları zaman koyunları bırakıp kaçarlar. Rab’bin bana emanet ettiği koyunlara nasıl hizmet ediyorum? Onlara sadece alacaklarımı düşünerek mi, yoksa Rab’be yücelik vermek icin mi hizmet ediyorum?

 

Yuhanna 10:1-15
1 “Size doğrusunu söyleyeyim, koyun ağılına kapıdan girmeyip başka yoldan giren kişi hırsız ve hayduttur. 2 Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır. 3 Kapıyı bekleyen ona kapıyı açar. Koyunlar çobanın sesini işitirler, o da kendi koyunlarını adlarıyla çağırır ve onları dışarı götürür. 4 Kendi koyunlarının hepsini dışarı çıkarınca önlerinden gider, koyunlar da onu izler. Çünkü onun sesini tanırlar. 5 Bir yabancının peşinden gitmezler, ondan kaçarlar. Çünkü yabancıların sesini tanımazlar.”

6 İsa onlara bu örneği anlattıysa da, ne demek istediğini anlamadılar.

7 Bunun için İsa yine, “Size doğrusunu söyleyeyim” dedi, “Ben koyunların kapısıyım. 8 Benden önce gelenlerin hepsi hırsız ve hayduttu, ama koyunlar onları dinlemedi. 9 Kapı Ben’im. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. 10 Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. 11 Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. 12 Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam, kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar ve dağıtır. 13 Adam kaçar. Çünkü ücretlidir ve koyunlar için kaygı duymaz. 14-15 Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de Baba’yı tanıdığım gibi, benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm.

• Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
• Bana hangi öğütler verilmektedir?