fbpx

Resim: Yuhanna 14:1-9

İsa’nın ayetlerdeki kimliğı:
1: İsa, yüreği sıkılmış öğrencilerini teselli eder. O’nun, Petrus’un inkârda bulunacağını ve öğrencilerinden bir süre ayrılacağını söylemesi, öğrencilerin kaygı ve endişeye kapılmasına neden olmuştur. Beni saran endişeler nelerdir? Rab’bin tesellisine kulak veriyor muyum?

2,3: İsa’nın öğrencilerinden bir süre için ayrılmasının nedeni, çarmıh ve diriliş aracılığıyla halkının Baba’nın evinde yaşaması için yer hazırlayışıdır. Bu gerçek beni teselli ediyor mu? O’na nasıl teşekkür ediyorum?

6: İsa, Baba’ya giden yolu gösterir. O bu yolun kendisidir (1:15). İsa, Müjde’nin gerçeğiyle insanları kurtaran, yaşam kaynağı, yaşamın ta kendisidir. Başlangıçta İsa’yı kurtarıcı olarak kabul ettiğim halde, şimdi İsa’dan uzak bir yolda yürüyor muyum? O’nun yoluna nasıl dönebilirim?

7,9: İsa’yı tanımak Tanrı’yı tanımaktır (7). İsa’yı gören Baha’yı görmüştür (9). Baba, İsa’nın kişiliğinde ve hizmetinde tam olarak tanıtılmış ve gösterilmiştir. İsa’yı tanıdıkça Baha’yı da tanıdığıma inanıyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
5: Tomas’ın sorusu gerçeği aydınlatmaya yardımcı olur. Ben de bilmediğim şeyleri araştırıp sorarak öğreniyor muyum?

8,9: Filipus, Tanrı’yı gözleriyle görüp tatmin olmak ister. Tanrı’yı açıkça görmeyi ümit etsem de, O’nu gözlerimle göremem. İsa’ya bakmam yeterlidir. Rüya, görüm v.b. şeylerle kendimi bu konuda aldatıyor olabilir miyim (Mısır’dan Çıkış 33:8-23, Yasa’nın Tekrarı 18:10-12)? İsa’ya bakmamın yeterli olacağını unutmamalıyım.

Yuhanna 14:1-9
1 “Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı’ya iman edin, bana da iman edin. 2 Babam’ın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. 3 Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. 4 Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz.”5 Tomas, “Ya Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz, yolu nasıl bilebiliriz?” dedi.6 İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez. 7 Beni tanısaydınız, Babam’ı da tanırdınız. Artık O’nu tanıyorsunuz, O’nu gördünüz.”8 Filipus, “Ya Rab, bize Baba’yı göster, bu bize yeter” dedi.

9 İsa, “Filipus” dedi, “Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba’yı görmüştür. Sen nasıl, ‘Bize Baba’yı göster’ diyorsun?


  • Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
  • Bana hangi öğütler verilmektedir?