fbpx

Resim: Krissia Cruz

Çünkü yaşam kaynağı sensin,
Senin ışığınla aydınlanırız.

Mezmurlar 36:9

Ey Rab, yaşamın kaynağı sendedir ve senin ışığında ışık görürüz: Susuzluğumuzu diri suyla gider ve karartılmış zihinlerimizi göksel ışıkla doldur; yaşayan ve tek Tanrı olan seninle ve Kutsal Ruh ile birlikte hükmeden Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla, ebediyen. Amin.