fbpx

resim :: Detail, David Campbell (21. Amerikalı)

Pek çok şey gördünüz, ama aldırmıyorsunuz,
Kulaklarınız açık, ama işitmiyorsunuz.”
Kendi doğruluğu uğruna Kutsal Yasa’yı
Büyük ve yüce kılmak RAB’bi hoşnut etti.

– Yeşaya 42:20-21

Her şeye gücü yeten Tanrı,
Sözünle üzerimizde parla,
ne gece yarısı kör olalım ne de isteyerek karanlığı arayalım ki
zihnimiz uyuşmasın.
Her gün Sözünle yataktan kalkalım,
Adından korkmaya gayret edelim ki
kendimizi ve uğraşlarımızı Senin için feda edebilelim
ve Sen kolayca hüküm sür,
sonsuz huzur ve görkemin olduğu Krallığında
bizi bir araya getirene dek
daime içimizde Rabbimiz İsa Mesih’in aracılığıyla yaşa. Amin.

John Calvin, 16. yüzyıl