fbpx

Resim:Alex Holyoake

Rabbimiz İsa Mesih’in kendisi ve bizi sevip lütfuyla bize sonsuz cesaret ve sağlam bir umut veren Babamız Tanrı sizi yüreklendirsin, her iyi eylem ve sözde pekiştirsin.

2.Selanikliler 2:16-17

Her şeye gücü yeten Rab, asi istekleri ve günahkarların sevgisini ancak sen düzene sokarsın: Buyruklarını sevmeleri için; vaatlerini arzulamaları için halkına lütuf ver ki dünyanın hızlı ve farklı değişimleri içinde yüreklerimiz gerçek sevinçlerin bulunduğu yerde kalsın; yaşayan ve tek Tanrı olan seninle ve Kutsal Ruh ile birlikte hükmeden Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla, ebediyen. Amin.