fbpx

Vaftiz sözcüğü Grekçe kökenlidir ve “suya batırma, daldırma” anlamı taşır. Dinsel açıdan taşıdığı anlam ise, kişinin eski günahlı yaşama ölmesi, yeni ve pak bir yaşama doğmasıdır. Yani suya batırılan kişi eski günahlı yaşamına ölür, çıktığında da pak ve aklanmış olarak doğar. Bu tamamen simgesel bir uygulamadır. İsa’ya iman edip İncil’i Tanrı sözü olarak kabul eden kişi vaftiz olur. Vaftiz bunun ifade biçimidir. Bir anlamda diğer insanların önünde gerçekleşen vaftizle kişi, “Yaşamımı İsa’ya adıyorum. Eski kötü yaşantımı bırakıp İsa’yla birlikte iman yaşamımı sürdürmek istiyorum. Bu kararımı sizlerle paylaşıyorum” demek istemektedir.

Evli insanlar genellikle alyans takarlar. Bu yüzük kişinin evli olduğunu gösterir. Evlenirken de düğün yapılıp çiftin arasındaki evlilik anlaşması kutlanır, ilan edilir. Evlilik cüzdanı da birçok yerde çiftlerin evli olduğunu ispatlayan tek geçerli belgedir. Vaftiz de buna benzetilebilir. Bir çeşit duyuru, paylaşım ya da kutlama denilebilir. Vaftiz kişiyi kutsal kılmaz, aklamaz ya da kurtarmaz. Kişi ancak İsa’ya iman etmekle kurtulur. Gerçekten yüreğini ve yaşamını İsa’ya adamayan kişinin vaftiz olması, resmen evli olmayan birinin alyans takıp gezmesine benzer. Vaftiz, verilmiş bir kararın sadece ve sadece törensel kısmıdır.