fbpx

Ne var ki yazılanlar, İsa’nın, Tanrı’nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O’nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. —Yuhanna 20:31

 

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. —Yuhanna 3:16

İsa Mesih’in doğaüstü gücü, bilgeliği ve yetkisi vardı çünkü O Sonsuz Tanrıydı. Tanrı Oğlu, İsa Mesih, insanlığa yeryüzü tarihi içinde sadece bir tek kez insan bedeniyle gelmişti.

İsa Mesih’in gelişi bir sürpriz olmamıştı. Tanrı insanlara İsa Mesih’in doğumunu uzun yıllar önce bildirmişti.

Daha önce de okumuş olduğunuz gibi, günah insanı Tanrı’dan ayırdı. İnsanlar yeryüzünde çoğalıp günah işlemeye devam ettikçe Yaratıcı bu durumu izledi. Onların günahtan ötürü ne kadar acı ve sıkıntı çektiklerini gördü. Tanrı’nın kutsallığı O’nun günahkârlarla paydaşlığa girmesi ne izin vermiyordu. Kutsal bir Tanrı ile günahlı insan arasında aşılması imkânsız olan bir uçurum vardı.

Ama Tanrı insanları hâlâ çok seviyor ve onları kurtarmak istiyordu. Günahlı birinin kutsal ve Tanrıya yakın biri haline gelebilmesi için bu ayrılık uçurumunda bir köprü kurulmasını sağladı.

Tanrı’nın biricik Oğlu’nu dünyaya göndermesi gibi en büyük ve tekrar edilemez bir mucizenin gerçekleşmesinin nedeni de budur. İsa Mesih Babasına, “Senin isteğini yapmaya geldim, ey Tanrı” demişti. Günahlı insanı Tanrı’yla barıştırmak ve onu sonsuz ölümden kurtarmak için göksel yüceliğini bir kenara bırakıp yeryüzüne gelmişti.

1. Tanrı, Oğlunu neden yeryüzüne gönderdi?