fbpx

Mitchell Hollander

Günah yanlışı yapmak veya doğruyu yapmamaktır. Tanrı’nın yasasını çiğnemektir (1. Yuhanna 3:4). Diğer bir deyişle, Tanrı’nın isteğine karşı gelmektir. Eğer O yalan söyleme diyorsa ve siz yalan söylüyorsanız, o zaman günah işlersiniz. Eğer O çalma diyor ve siz çalıyorsanız o zaman günah işlersiniz. Ve Tanrı’ya göre günah sizin Tanrı’yla ilişkinizi koparır ve sizi O’ndan ayırır. (Yeşaya 59:2).

Günah Tanrı’nın karakterine saldırıdır. Tanrı yalan söyleyemeyeceği için, sizin yalan söylemeniz yanlıştır. Tanrı hırsızlık yapamayacağı için sizin çalmanız yanlıştır. O  zaman doğru ve yanlış kavramları Tanrı’nın karakterinin bir yansımasıdır. Tanrı kutsaldır; O günah işleyemez. Siz O’nun doğru ve yanlış olarak belirlediklerini çiğnediğiniz için günah aslında yasanın arkadasındaki Tanrı’ya bir saldırıdır. Eğer ona saldırdıysanız, o zaman bu kez O’nunla ‘barışmayı’ sağlamalısınız. Buradaki asıl problem sizin bunu yapabilecek gücünüz olmadığıdır. Fakat O bunu Kendi oğlu İsa Mesih’i çarmıhta günahlarımız için kurban vererek ‘barışı’ sağladı.