fbpx

Resim: Patrick Schneider

“Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canım verir” —Yuhanna 10:11

Mesih yeryüzünde yaşarken Kendisinin, koyunları uğruna canını veren iyi Çoban olduğunu söylemişti. Bir koyun sürüsü gördünüz mü? Koyunlar, yumuşak, sıcak yünlü ve yumuşak bakışlı sakin hayvanlardır.

Koyunlar çok zayıf yaratıklardır. Kurtlar ve ayılar gibi ormanlarda tek başlarına yaşayamazlar. Avcılardan saklanmak için tilkiler gibi kurnaz değildirler. Koyunlar bakıma ihtiyacı olan zayıf, ehlileştirilmiş hayvanlardır. Koyunların kırlara ve su kenarlarına götürülmeleri ve kurtlardan korunmaları gerektir. Başlarında bir çoban olmadan koyunlar kolayca kaybolabilir, dikenlere takılabilir ya da yırtıcı hayvanlara yem olabilirler. Koyunlar kendi kendilerine doğru yolu ya da ağıllarının yolunu bulamazlar. Her zaman bir çobana ihtiyaçları vardır.

Kutsal Kitap bizlere, Tanrı’ya inanmayan bütün insanların dünyadaki çobanı olmayan kayıp koyunlar gibi olduklarını söyler. Tanrı Oğlu, kayıp günahkarlara acımıştır. Yeryüzüne kayıpları bulup kurtarmak ve onları cennete, göksel Babasına götürmek için gelmiştir. İsa, çağrısına yanıt veren ve Kendisine güvenen bütün insanlar için bir çoban haline gelir.

Bugün İyi Çoban, kayıpları, günahın dikenlerine takılanları aramaktadır. İyi Çoban asla kimseyi hayal kırıklığına uğratmaz ve kimseyi unutmaz. Kaybolanların hepsini kurtarıp onları cennete götürmeyi ister. O olmadan cennete giden yolu kimse bulamaz.

Eğer siz İsa’nın koyunlarından biri olmak istiyorsanız, bunu O’na söyleyebilirsiniz ve O da sizi kabul edecektir!

1. Koyunların neden bir çobana ihtiyaçları vardır?
2. İsa neden Kendisine İyi Çoban adını vermiştir?