fbpx

İsa Mesih’in yeryüzündeki yaşamının büyük bir kısmını geçirdiği Celile. Resim: Itamar Grinberg

İsa ona, “Tilkilerin ini, kuşların yuvası var, ama İnsanoğlu’nun başını yaslayacak bir yeri yok” dedi. —Matta 8:20

 

Çünkü Baba, kendisinde yaşam olduğu gibi, Oğul’a da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi. O’na yargılama yetkisini de verdi. Çünkü O İnsanoğlu’dur.  —Yuhanna 5:26, 27

İsa Mesih yeryüzüne göksel bir Kral gibi, Tanrı’nın bütün yüceliği ve ululuğunu göstererek gelmedi. İsa, Bakire Meryem’den Beytlehem şehrinde doğmuştu. Yeryüzünde herkes gibi bir babası yoktu, Onun doğumu bir mucize sonucuydu. İsa Mesih Tanrı Oğlu’ydu ve yeryüzünde yaşarken O’na aynı zamanda İnsanoğlu adı da verilmişti. İsa aynı zamanda hem Tanrı hem de insandı.

Tanrı Oğlu yeryüzündeki yaşamını büyük bir alçakgönüllülük içinde yaşadı. İsa, normal bir evde Kendisine yer bulunamadığı için bir ahırda doğmuştu. İsa büyüdüğü zaman başını koyacak bir yeri yoktu. İnsanlara Tanrı’nın doğruluğunu anlatarak köyden köye, şehirden şehre dolaştı. İlahi gücünü Kendi hayatını kolaylaştırmak için kullanmadı. İsa da bütün insanlar gibi açlığa, susuzluğa, soğuğa ve sıcağa dayandı. Yoruldu, bitkin oldu, ağladı ve acı çekti.

İblis O’nu ayartmak için çok çok uğraştıysa da İsa Mesih hiçbir zaman günah işlemedi. Birçok insan Mesih’i anlamadı. O’na güldüler ve birden fazla kez O’nu öldürmek istediler. Ama İsa onlara Tanrı’nın sevgisinden söz etti ve onları tövbe etmeye çağırdı.

İsa Mesih, Tanrı’yı her bakımdan hoşnut eden kutsal biriydi.

1. İsa’ya neden İnsanoğlu adı veriliyordu?