fbpx

“Adını İSA koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak” —Matta 1:21

 

“Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur” —Elçilerin İşleri 4:12

Kutsal Kitap, evrende İsa Mesih’ten başka insanları günahlarından kurtarabilecek kimsenin olmadığını söyler. İsa Mesih dünyanın tek Kurtarıcısıdır. İsa, “Rab kurtarır”ya da “Kurtarıcı” anlamına gelen İbranice bir isimdir.

Bizler ve bütün insanlar kendi günahlarımız içinde ölmekteyiz. Günah iç varlığımıza işlemiş ve hayatı yok etmiştir. Hepimizi kaçınılmaz bir sonsuz ölüme götürmüştür. Yeryüzünde bizi bu korkunç gelecekten kur tarabilecek hiç kimse yoktur. Günahkarlar için ancak kendisine ait hiçbir günahı olmayan günahsız bir insan ölebilirdi. Yeryüzünde böyle bir insan yoktu. Tanrı büyük merhametinde Kendi Oğlu’nu günahkarlar için kurban olmak üzere verdi.

Kutsal ve günahsız olan İsa Mesih bizim günahlarımız ve suçlarımız için masum kanını akıttı. Kurtuluşumuzun bedelini Kendi yaşamıyla ödedi.

İsa’nın ölümü bugün de hâlâ etkindir. İsa Mesih’in Golgota’da döktüğü kanı, bugün insanları günahın boyunduruğundan özgür kılma gücüne sahiptir. Tanrı’nın önünde suçlunun ruhunu ve yaşamını temizler. Daha önce günah işlemeden bir tek gün geçiremeyen bir günahlı kutsal biri haline gelir! Mesih’in sunduğu kurbanın gücü aracılığıyla kötü alışkanlıklardan ve günaha kölelikten özgür olur. Yaşamı tamamen değişmiştir! Sadece İsa böyle bir mucize gerçekleştirme gücüne sahiptir! İsa dünyanın tek Kurtarıcısıdır çünkü sadece O insanlığın günahları için ölmüştür.

1. “İsa” ismi ne anlama gelir?
2. İnsanları günahlarından neden İsa’dan başka kimse kurtaramaz?