fbpx

Resim: Riccardo Annandale

Dualarımızda sizleri anıyor, her zaman hepiniz için Tanrı’ya şükrediyoruz. İmanın ürünü olan etkinliğinizi, sevgiye dayanan emeğinizi ve Rabbimiz İsa Mesih’e bağladığınız umuttan kaynaklanan dayanıklılığınızı Babamız Tanrı’nın önünde durmadan anıyoruz.

1.Selanikliler 1:2-3

Her şeye gücü yeten Tanrı, göklerdeki Babamız, merhametinin armağanlarında bizi yenile; imanımızı arttır, umudumuzu güçlendir, anlayışımızı aydınlat, hayır işlerimizi çoğalt ve bizi sana hizmet etmeye hazırla; yaşayan ve tek Tanrı olan seninle ve Kutsal Ruh ile birlikte hükmeden Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla, ebediyen. Amin.