fbpx

Resim: Annie Spratt

Sizleri Mesih’te sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun kaynağı olan Tanrı’nın kendisi kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir.

1.Petrus 5:10

Her şeye gücü yeten ve en merhametli Tanrı, beden, akıl ve ruhun tüm zayıflıklarından bizi uzaklaştır ki yeniden bütünlüğe erişelim, özgür yüreklerle istediğin şey olalım ve yapmamızı istediğin şeyi tamamlayalım; yaşayan ve tek Tanrı olan seninle ve Kutsal Ruh ile birlikte hükmeden Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla, ebediyen. Amin.