fbpx

resim :: Holy Women at the Tomb of Christ, (İtalyan, Annibale Carracci, c.1590)

Ey ölüm, zaferin nerede?
Ey ölüm, dikenin nerede?”
Ölümün dikeni günahtır. Günah ise gücünü Kutsal Yasa’dan alır. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrı’ya şükürler olsun!

1. Korintliler 15: 54-57

Kimse ölümden korkmasın
Çünkü Kurtarıcımız ölerek bizi özgür kıldı.
Ölüme katlanarak onu yendi.
Cehenneme inerek orayı altüst etti.
Kendi canına mal olsa da orayı birbirine kattı….
Cehennem bir Can aldı ve Tanrı’yı keşfetti.
Dünyayı ele geçirdi ve Göklerdekiyle yüz yüze geldi.
Gördüklerini alıp götürdü,
Görmedikleri ise onu mağlup etti.
Ey ölüm, kılıcın nerede?
Ey cehennem, zaferin nerede?

İoannis Hrisostomos, 4. yüzyıl