fbpx

resim :: Portraits Of The Apostles Stating Where They Preached, Commentary on the Apocalypse, Beatus of Liébana (975, İspanyol)

Açıkça benimsediğimiz umuda sımsıkı tutunalım. Çünkü vaat eden Tanrı güvenilirdir.

İbraniler 10:23

Bize doğru ve pak bir iman ver ki
Vaftiz olurken yaptığımız açıklamaya sıkıca tutunalım
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla
Sen bizim Baba’mız ol,
Rab’bimiz İsa Mesih’in aracılığıyla,
Oğlu’nda ve Kutsal Ruh’un paydaşlığında kalalım.

– Hilary of Poitiers, 4. yüzyıl