fbpx

Resim: Biel Morro

Tanrı’nın evinden sorumlu büyük bir kâhinimiz bulunmaktadır. Öyleyse yüreklerimiz serpmeyle kötü vicdandan arınmış, bedenlerimiz temiz suyla yıkanmış olarak, imanın verdiği tam güvenceyle, yürekten bir içtenlikle Tanrı’ya yaklaşalım.

İbraniler 10:21-22

Ey Rab, dualarımızı merhametle işit ve günahlarını sana itiraf edenleri ayır ki vicdanları günahla suçlananlar merhametli affınla bağışlansınlar; yaşayan ve tek Tanrı olan seninle ve Kutsal Ruh ile birlikte hükmeden Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla, ebediyen. Amin.