fbpx

Resim: Dan Musat

Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa’ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve şimdi Tanrı’nın tahtının sağında oturuyor.
Ibraniler 12:2

Kutsal Oğlu ve Kurtarıcımız’ın bedenini kırbaçlanması için ve yüzünü tükürülmesi için veren Rab Tanrı: Ortaya çıkan yücelikten emin bir şekilde şimdiki zamanın acılarını sevinçle kabul etmemiz için bize lütuf ver; yaşayan ve tek Tanrı olan seninle ve Kutsal Ruh ile birlikte hükmeden Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla, ebediyen. Amin.