Alçalış Dönemi – Hayat Sürmek

Alçalış Dönemi – Hayat Sürmek

resim :: Returning Home, Arnold Böcklin (1887, İsviçre) Yüce ve görkemli Olan, Sonsuzlukta yaşayan, adı Kutsal Olan diyor ki, “Yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde, Alçakgönüllülerle, ezilenlerle birlikteyim. Yüreklerini sevindirmek için ezilenlerin yanındayım....