Sevgim Olmasa | Hristiyan İlahisi

Haz 22, 2020Hristiyan İlahisi, Videolar

Söz: İncil, 1.Korintliler 13. bölüm / Müzik: Melis

Meşa Steli

Meşa Steli

Moav Taşı olarak da tanınan bu dikilitaş M.Ö. 840 yıllarında Moav Kralı Meşa tarafından Kutsal Kitabın 2.Krallar 3. bölümde geçen İsrail ve Moav arası çatışmalarından bahsetmekte.

Rab Sadakati Sınar

Rab Sadakati Sınar

Terbiye edilmek başlangıçta hiç tatlı gelmez, acı gelir. Ne var ki, böyle eğitilenler için bu sonradan esenlik veren doğruluğu üretir. —İbraniler 12:11

Tel-Dan Yazıtı

Tel-Dan Yazıtı

1993 senesinde İsrail Tel-Dan’da Avraham Birian tarafından Aramice dilinde bir zafer steli keşfedilir. Bu yazıt Kutsal Kitap’ta da adı geçen Şam kralı Hazael’e aittir (1 Krallar 19:15).

Karabasan’a Karşı ne Yapabiliriz?

Karabasan’a Karşı ne Yapabiliriz?

Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey –tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar– O’nda yaratıldı. Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı. —Koloseliler 1:16