fbpx

Peygamberlik:

RAB efendime:
“Ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek
Sağımda otur” diyor.

(Davut’un mezmuru)

Mezmur 110:1

Yerine getirilmesi:

Davut, kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle der:

Rab Rabbim’e dedi ki,
Ben düşmanlarını
Ayaklarının altına serinceye dek,
Sağımda otur.
“Böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin: Tanrı, sizin çarmıha gerdiğiniz İsa’yı hem Rab hem Mesih yapmıştır.”

Elçilerin işleri 2:34-36