fbpx

Peygamberlik:

O baskı görüp eziyet çektiyse de Ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi Açmadı ağzını.

— Yeşaya 53:7

Yerine getirilmesi:

Başkâhinler O’na karşı birçok suçlamada bulundular.  Pilatus O’na yeniden, “Hiç yanıt vermeyecek misin?” diye sordu. “Bak, seni ne çok şeyle suçluyorlar!”
Ama İsa artık yanıt vermiyordu. Pilatus buna şaştı.

 

— Markos 15:3-5