fbpx

Resim: Aaron Burden

Öyle olduğunu kendisi söyledi. Tanrı olduğunu söyledi. Yuhanna 8:58’de, “Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım” dedi. Bu, ‘Ben’im’i Eski Antlaşma’daki Çıkış 3:14’ten alıntı yaparak kullandı. Tarihin ünlü ve büyük kişileri felsefeleri işaret edip, iyi fikirler öğrettiler. Sadece İsa kendi kendisine işaret etti ve Tanrı olduğunu iddia etti ve iddialarıyle örtüşen yetkiyle konuştu.

Onun yaptıklarıydı. İsa günahları bağışladı (Luka 5:20). Ölümden dirildi (Luka 24; Yuhanna 2:19-21), başkalarını ölümden diriltti (Yuhanna 11:43-44), ve suyun üzerinde yürüdü (Yuhanna 6:19). İsa’nın bu yaptıklarını, yeryüzünde ondan başka kimse yapamadı. Kimse de yapamaz. İsa özeldir ve bundan dolayı ondan şüphe duyulamaz.