İsa’nın Dirilişi Tarihsel Olarak İncelenebilir mi?

Aug 21, 2020Sık Sorulan Sorular, Videolar

Fiziksel Bereketler

Fiziksel Bereketler

İsa şu yanıtı verdi: Ne kendisi, ne de annesi babası günah işledi. Tanrı’nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. —Yuhanna 9:3

Koreş Silindiri

Koreş Silindiri

Büyük Koreş (Keyhüsrev) Kutsal Kitap’ta adı geçen önemli krallardan bir tanesidir.

Kutsal Kitap’ı Okumak Önemli midir?

Kutsal Kitap’ı Okumak Önemli midir?

Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez, günahkârların yolunda durmaz, alaycıların arasında oturmaz. Ancak zevkini RAB’bin Yasası’ndan alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. —Mezmur 1:1–2

İştar Kapısı

İştar Kapısı

Tamamen orijinal materyallerden yeniden inşaat edilen muazzam ve nefes kesen İştar Kapısı ve tören yolu M.Ö. 575’te Eski Ahit’in Daniel kitabında adı geçen kral Nebukadnessar tarafından yaptırılmıştır.