fbpx

unsplash-logorawpixel.com

Bu kişilerin hepsi imanlı olarak öldüler. Vaat edilenlere kavuşamadılarsa da bunları uzaktan görüp selamladılar, yeryüzünde yabancı ve konuk olduklarını açıkça kabul ettiler. Böyle konuşanlar bir vatan aradıklarını gösteriyorlar. Ama onlar daha iyisini, yani göksel olanı arzu ediyorlardı. Bunun içindir ki, Tanrı onların Tanrısı olarak anılmaktan utanmıyor. Çünkü onlara bir kent hazırladı.

İBRANİLER 11:13-14,16

Ey Rab, dualarımıza kulak ver ve müdafaan altında hizmetkarlarını güvenle yönlendir ki dünyasal hacılığımızın tüm değişikliklerinin ortasında muazzam desteğin sayesinde korunalım; yaşayan ve tek Tanrı olan seninle ve Kutsal Ruh ile birlikte hükmeden Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla, ebediyen. Amin.