Gelin İmanlılar | Hristiyan İlahisi

Ara 20, 2021Hristiyan İlahisi, Videolar

Söz & Müzik: John Francis Wade

Yakup | BibleProject Türkçe

Yakup | BibleProject Türkçe

Yakup’a genel bakış videomuza bir göz atalım. Bu videoda kitabın edebi yapısını ve düşünce akışını ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz. Yakup, Tanrı’ya tamamen adanmış bir hayat yaşama çağrısında, kardeşi İsa’nın bilgeliğini Süleyman’ın Özdeyişleri kitabıyla birleştirir.

Tanrı’ya İnanıyorum

Tanrı’ya İnanıyorum

Tanrı’nın görünmeyen nitelikleri –sonsuz gücü ve Tanrılığı– dünya yaratılalı beri O’nun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. — Romalılar 1:20

İbraniler | BibleProject Türkçe

İbraniler | BibleProject Türkçe

İbraniler’e genel bakış videomuza bir göz atalım. Bu videoda kitabın edebi yapısını ve düşünce akışını ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz. İbraniler kitabında yazar, İsa’nın Tanrı’nın sevgisi ve merhametinin ebedi vahyi olduğunu ve içten bağlılığımıza layık olduğunu gösterir.

Anıt Dikme

Anıt Dikme

Gururun ardından yıkım, Kibirli ruhun ardından da düşüş gelir. — Süleyman’ın Özdeyişleri 16:18