Alçalış Dönemi – Sonsuzlara dek

Alçalış Dönemi – Sonsuzlara dek

resim :: Remembering the Past, Magi Batet Balcells (2011, İspanyol) Onlarla kalıcı bir antlaşma yapacağım: Onlara iyilik etmekten vazgeçmeyecek, benden hiç ayrılmasınlar diye yüreklerine Tanrı korkusu salacağım. – Yeremya 32:40 Rab İsa, Sen benim doğruluğumsun,...