Alçalış Dönemi – Asla

Alçalış Dönemi – Asla

resim :: Polychrome Warm and Cool, Herbert Bayer (1970, Amerikalı) İsa ona, “Diriliş ve yaşam Ben’im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?” Yuhanna 11:25-26 Ey Rab’bim, “Bana inanan...