fbpx

unsplash-logoJeremy Allouche

Sana güvendiği için Düşüncelerinde sarsılmaz olanı Tam bir esenlik içinde korursun. RAB’be sonsuza dek güvenin, Çünkü RAB, evet RAB sonsuza dek kalıcı kayadır.

YEŞAYA 26:3-4

En merhametli Rab, sadık halkına af ve barış ver ki tüm günahlarından arınabilsinler ve sakin bir zihinle sana hizmet etsinler, yaşayan ve tek Tanrı olan seninle ve Kutsal Ruh ile birlikte hükmeden Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla, ebediyen. Amin.