Peygamberlik:

Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim,
Ganimeti güçlülerle paylaşacak.
Çünkü canını feda etti, başkaldıranlarla bir sayıldı.
Pek çoklarının günahını o üzerine aldı, Başkaldıranlar için de yalvardı.

— Yeşaya 53:12

Yerine getirilmesi:

O’nu soyup üzerine kırmızı bir kaftan geçirdiler.

— Matta 27:28