fbpx

Peygamberlik:

Ama sen, ey Beytlehem Efrata,
Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde,
İsrail’i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak.
Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.

Mika 5:2

Yerine getirilmesi:

İsa’nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalim’e* gelip şöyle dediler: “Yahudiler’in Kralı olarak doğan çocuk nerede?
“Doğuda O’nun yıldızını gördük” ya da “O’nun yıldızının doğuşunu gördük”. ve O’na tapınmaya geldik.”

Matta 2:1-2