fbpx

resim :: Calvary, John Martin (c.1830, İngiliz)

Saat üçte İsa yüksek sesle, “Elohi, Elohi, lema şevaktani” yani, “Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?” diye bağırdı.
Orada duranlardan bazıları bunu işitince, “Bakın, İlyas’ı çağırıyor” dediler.
Aralarından biri koşup bir süngeri ekşi şaraba batırdı, bir kamışın ucuna takarak İsa’ya içirdi. “Dur bakalım, İlyas gelip O’nu indirecek mi?” dedi.
Ama İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi.

Markos 15:34-37

Bizim gibi mahluklardan hoşnut olur musun?
Seni gördüğünde hakaret eden,
Seni bir ağaca çivileyen.
Sırrına erişilemez bir mucize, kutsal bir gizemsin!
Sesin gök gürültüsü gibi duyulur
Ve şöyle der; ‘Ey günahkar, Ben seninim!’

– John Newton, 18. yüzyıl